Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οργάνωση και συνέπεια…

Φροντίζουμε για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των φορολογικών της βιβλίων

Καλύπτουμε όλες τις εργατικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις της με ακρίβεια ενώ εξειδικευόμαστε στον τομέα αυτόν έχοντας 100% επιτυχία σε όλους τους έως τώρα ελέγχους απο ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας των πελατών μας.

Προβλέπουμε και προϋπολογίζουμε εγκαίρως την ετήσια φορολογική της επιβάρυνση.

Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά όλες τις δηλώσεις που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία  ώστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα φορολογικά μηχανογραφικά και αλλά θέματα δίνοντας λύσεις άμεσα.

Ενημερώνουμε σε μηνιαία βάση τον επιχειρηματία για την πορεία της, δίνοντας του την δυνατότητα να πάρει τις σωστές αποφάσεις έγκαιρα.

Εκπροσωπούμε και υπερασπιζόμαστε το συμφέρον της απέναντι στην φορολογική ή άλλη αρχή

Αναλαμβάνουμε για εσάς:

Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές

Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ΚΦΑΣ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)

Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ-ΦΕΕ)

Ε.Τ.Α.Κ. – Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Πλήρη παρακολούθηση Μισθοδοσίας με εξειδίκευση ελέγχων ΙΚΑ και επιθεώρησης εργασίας

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΦΠΑ

Φορολογία Εισοδήματος

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς