Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Kατά την ίδρυση μιας επιχείρησης πολλά είναι τα ερωτήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ενδιαφερόμενος. Τα ερωτήματα αυτά  απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση σε όλα τα θέματα, ξεκινώντας απο την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν σε αυτό το σημείο, η παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών. 

Εδώ έρχεται το γραφείο μας έχοντας όλες τις απαράιτητες γνώσεις για τα ισχύοντα προγράμματα επιχορήγησης, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς, να ακούσει προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνει μαζί σας όλες τις μορφές των επιχειρήσεων και να καταλήξουμε στην σωστή επιλογή.

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε σύμμαχο έναν καλό συνεργάτη, φοροτέχνη επειδή η «τέχνη των φόρων» δεν είναι απλή υπόθεση, είναι γνώση και σωστή εφαρμογή των νόμων!

Απο την ίδρυση και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης σας έιμαστε δίπλα σας με κύριο στόχο την σωστή πληροφόρηση για τα φορολογικά σας θέματα  και τον αποτελεσματικότερο οικονομικό σας προγραμματισμό.